Księgi rachunkowe.

Możemy nadzorować prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzone u Klienta. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług z uwagi na to, iż posiadamy aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Współpraca z nami jest bezpieczna, ponieważ wzajemne zobowiązania zapisujemy w umowie, która wyraźnie określa obowiązki każdej strony.

  • Nadzorujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, prowadzonych we własnym zakresie przez Klientów.

  • Świadczymy doraźną pomoc księgową.

  • Przyjmujemy inne zlecenia dotyczące rachunkowości.

Miejsce świadczenia usług.

Księgi rachunkowe, w siedzibie Klienta przy wykorzystaniu jego oprogramowania. Szczegółowy zakres, sporządzanej w ramach obsługi księgowej dokumentacji, określamy w zawieranej z Klientem umowie.

Zaufali nam.