Nasze usługi.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Biuro
rachunkowe

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Doradztwo: opinie, ekspertyzy i konsultacje

Jesteśmy Kancelarią Biegłych Rewidentów.