Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych.

Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w badaniu sprawozdań finansowych. Badamy sprawozdania jednostkowe, łączne i skonsolidowane. Przeprowadzamy także przeglądy sprawozdań finansowych.

Biuro rachunkowe.

Możemy nadzorować prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzone u Klienta. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług z uwagi na to, iż posiadamy aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny.

Firma nasza oferuje niezależne wykonywanie usług audytu zewnętrznego i wewnętrznego, którego celem jest poświadczenie wiarygodności danych  i objaśnień słownych informacji zawartych w sporządzanych dokumentach dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa.

Doradztwo: opinie, ekspertyzy i konsultacje.

Nasi specjaliści proponują Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością w postaci indywidualnych opinii, ekspert, konsultacji.