O firmie.

Nasza firma skupia biegłych rewidentów pracujących poprzednio w firmie audytorskiej Biegli Rewidenci Kielce sp. z o. o., która działała na rynku audytorskim od 1992 roku. Zrzesza w swoich szeregach wysoko kwalifikowanych biegłych rewidentów systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje (o różnych specjalnościach), co daje nam rękojmię rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług.

Jesteśmy firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych wpisaną pod numerem 4150 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Założyciel – Leokadia Zagórska biegły rewident nr w rejestrze 4550.

Zaufali nam.

Działalność.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. Usługi wykonujemy na rzecz wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Corocznie przeprowadzamy około 30 badań sprawozdań finansowych w jednostkach gospodarczych o różnej specyfice branżowej i świadczymy usługi z zakresu rewizji finansowej, usługi wynikające z kodeksu spółek handlowych, rachunkowości i finansów oraz doradztwa podatkowego.

Nasze wartości.

W naszej działalności przestrzegamy zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów; wykonujemy swoje zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością.

Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Rzetelność
Beztronność

Dlaczego my.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, stosownie do wymogu ustawy o biegłych rewidentach.

Naszym atutem jest kadra specjalistów z różnych dziedzin finansów i rachunkowości, a także ich wiedza i kilkunastoletnie doświadczenie nie tylko w dziedzinie badania sprawozdań finansowych, lecz również w zakresie podatków, audytu wykorzystania środków unijnych i funkcjonowania kontroli wewnętrznej.