Cele audytu.

Firma nasza oferuje niezależne wykonywanie usług audytu zewnętrznego i wewnętrznego, których celem jest poświadczenie:

  • Wiarygodności danych liczbowych i objaśnień słownych informacji zawartych w sporządzanych dokumentach dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa, np. audyty z wykorzystania środków unijnych.

  • Wiarygodności informacji przygotowanych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Nasi audytorzy wykonują także inne usługi poświadczające, których celem jest wspomaganie Klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. W tym zakresie przeprowadzamy badania i analizy dokumentów, a także realizujemy procedury inne niż badanie lub przegląd sprawozdań finansowych, dostosowując je do oczekiwań Klientów.

Zaufali nam.