Polska Izba Biegłych Rewidentów

Ekspertyzy i opnie

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy ekspertyzy oraz opinie ekonomiczno – finansowe dotyczące m.in.:

 • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
 • poprawności przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • oceny działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych.

Sporządzamy i sprawujemy nadzór nad opracowywaniem instrukcji dotyczących różnych sfer działania podmiotów gospodarczych.Opracowujemy zakładowe zasady (politykę) rachunkowości.


Nasi specjaliści proponują Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością i podatkami oraz finansowych.

Nasze usługi:

wykonujemy ekspertyzy oraz opinie dotyczące:

 • stanu i poprawności ksiąg rachunkowych,
 • poprawności przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • oceny działania systemu kontroli wewnętrznej
 • sporządzamy lub pomagamy przy opracowywaniu instrukcji: kasowej, magazynowej, kontroli wewnętrznej itp.
 • opracowujemy zakładowe zasady (polityki) rachunkowości,
 • udzielamy konsultacji w zakresie podatków,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie rozliczeń finansowych z wierzycielami,
 • możemy opracować lub zaopiniować plany łączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
 • dokonujemy wyceny przedsiębiorstw, spółek i pozostałych jednostek.
Powrót