Polska Izba Biegłych Rewidentów

Doradztwo: opinie, ekspertyzy i konsultacje


Nasi specjaliści proponują Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością i podatkami oraz finansowych.

Nasze usługi:

  • wykonujemy ekspertyzy oraz opinie dotyczące:

- stanu i poprawności ksiąg rachunkowych,
- poprawności przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
- oceny działania systemu kontroli wewnętrznej

  • sporządzamy lub pomagamy przy opracowywaniu instrukcji: kasowej, magazynowej, kontroli wewnętrznej itp.
  • opracowujemy zakładowe zasady (polityki) rachunkowości,
  • udzielamy konsultacji w zakresie podatków,
  • prowadzimy doradztwo w zakresie rozliczeń finansowych z wierzycielami,
  • możemy opracować lub zaopiniować plany łączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
  • dokonujemy wyceny przedsiębiorstw, spółek i pozostałych jednostek.
Powrót