Polska Izba Biegłych Rewidentów

Audyt wewnętrzny

Nasz zespół posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej.

 

 

 

 

Naszym klientom służymy pomocą w następujących obszarach:

 • doradztwo przy organizacji audytu wewnętrznego: ocena, usprawnianie
  i opracowywanie regulaminów audytu wewnętrznego
 • wsparcie w opracowaniu strategicznego planu funkcjonowania audytu wewnętrznego
 • pomoc w tworzeniu lub ulepszaniu stosowanej metodyki audytu wewnętrznego

Zajmujemy się również usługowym przeprowadzaniem audytów wewnętrznych
w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego, które obejmują m.in.:

 • oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w audytowanej jednostce wraz z jednostkami organizacyjnymi,
 • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej
  w audytowanej jednostce
 • sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu
 • przeprowadzenie zadań audytowych w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych lub
  w wybranych tematach przekrojowych
 • prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych.

Współpracujemy z biegłymi rewidentami, którzy posiadają doświadczenie z zakresu nadzoru i kontroli budżetów gmin i miast. Posiadają oni dogłębną wiedzę z zakresu ustawy o finansach publicznych, szczególnych zasad rachunkowości a także funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Powrót