Polska Izba Biegłych Rewidentów

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w badaniu sprawozdań finansowych. Badamy sprawozdania jednostkowe, łączne i skonsolidowane. Przeprowadzamy także przeglądy sprawozdań finansowych.

Badamy jednostki:

  • produkcyjne, budowlane, usługowe, handlowe i gospodarki komunalnej; w różnych formach własności (spółki prawa handlowego, spółki osobowe i pozostałe formy)
  • służby zdrowia – publiczne i niepubliczne; szpitale miejskie, wojewódzkie i specjalistyczne, przychodnie zdrowia, spółki służby zdrowia
  • szkoły wyższe, instytucje kultury i kościelne osoby prawne
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • stowarzyszenia, fundacje i organizacje opieki społecznej

Listę naszych klientów prezentujemy w zakładce Klienci.

Powrót